Giacomo Alessi - Classic - Woman Head Vase Cream White Turban & Crown Medium size – H 28 cm

€138.00