Giacomo Alessi - Classic - Man Head Vase with Cream White Turban – H 26 cm

€127.00