Giacomo Alessi - Classic - Woman Head Vase with Cream White Turban – H 33 cm

€225.00