Schneid Studio - Aura Vase I - Apricot

€40.00

Ceramic Vase

Handmade in Germany