Schneid Studio - Aura Vase I - Blush

€40.00

Ceramic Vase

Handmade in Germany