Schneid Studio - Aura Vase I - Powder Blue

€40.00

Ceramic Vase

Handmade in Germany